Fjernvarmeinstallationer og målerunit

Slagelse - Varme - Fjernvarmeinstallationer og målerunit

Vi udleverer målere/units fra vores lager, når bestillingsformularen til måler/unit er udfyldt korrekt.


Det er muligt at tilkøbe følgende units:

  • Gemina Termix VVX 2-2 F.iso ECL 120 (11.600 kr. + moms)
  • Gemina Termix VVX 2-3 F.iso ECL 120 (11.600 kr. + moms)

Bemærk: Det er kun muligt at købe unit til nytilslutninger.


Efter montering af måler skal installationen færdigmeldes elektronisk via link i bestillingsbekræftelsen.


Se installationsvejledning for fjernvarmeinstallationer


Se salgs- og leveringsbestemmelser for fjernvarmeunit

Ansøgning om nedsættelse af betaling for cirkuleret fjernvarmevand

Bestyrelsen har besluttet, at det skal være muligt at søge om nedsættelse af betalingen for cirkuleret vandmængde i en fjernvarmeinstallation, hvis årsafregningen viser, at gennemsnitsafkølingen er blevet betydeligt dårligere end de foregående år.


Årsagen til det forøgede forbrug skal være en teknisk fejl, som er opstået i løbet af året for eksempel i forbindelse med defekt temperatur- eller trykregulatorer.


Der gives således ikke rabat til anlæg, der har været indstillet forkert eller har været misligholdt. For at opnå rabatten skal fejlen være rettet og dokumenteret af en autoriseret VVS–installatør.


Hent ansøgningsskema til nedsættelse af betaling for cirkuleret fjernvarmevand