Spildevand

Slagelse - Spildevand - Spildevandsafledning i Slagelse

Vi transporterer og renser spildevandet fra Slagelse Kommunes ca. 80.000 borgere, institutioner og virksomheder, samt det regnvand, der ender i vores kloakker og renseanlæg.


Vi vedligeholder desuden kloakledninger, pumpestationer og tømmer bundfældningstanke i hele Slagelse Kommune:

  • 507 km spildevandsledninger
  • 317 km regnvandsledninger
  • 215 km fællesledninger
  • 330 km stikledninger
  • 777 pumpestationer
  • 24 renseanlæg
  • 4.200 bundfældningstanke

Vores forsyningsområde:

Forsyningsområde Spildevand Slagelse

Se vedtægter og regulativer på spildevandsområdet.

Du kan finde information om bekæmpelse af rotter på Slagelse Kommunes hjemmeside.