Betalingsregler

Slagelse - Spildevand - Betalingsregler

Reglerne for betaling af de forskellige typer af bidrag for tilslutning og afledning af spildevand til vores kloaksystemer er detaljeret beskrevet i Betalingsvedtægt for spildevand.


Betalingsvedtægten gælder for allerede tilsluttede ejendomme og for de ejendomme, der planlægges tilsluttet vores kloaksystemer efter gældende spildevandsplan for Slagelse Kommune eller tillæg hertil samt for ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet SK Spildevand A/S.


To drenge fisker