Regnskaber

Slagelse - Om os - Regnskaber

Dreng holder en hvid kanin

Årsrapporter 2023:

Envafors A/S

SK Forsyning A/S


Årsrapporter 2022:

Envafors A/S

Note til Envafors' årsrapport:

"Sammenligning af regnskabstal 2021 vs. 2022   

Årsrapportens sammenligning af tal fra 2021 med tal fra 2022 bærer præg af, at Envafors A/S blev stiftet den 25. maj 2022 med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2022, hvilket gør direkte sammenligning mellem de 2 år vanskeligt, idet 2021-tallene alene omfatter det tidligere SK Service A/S, som er det fortsættende selskab under navnet Envafors A/S."


SK Forsyning A/S


Årsrapport 2021:

SK Forsyning A/S


Årsrapport 2020:

SK Forsyning A/S


Årsrapporter for de øvrige datterselskaber kan fås ved henvendelse til sekretariatet.