Slagelse Kommunes ejerstrategi

Slagelse - Om os - Slagelse Kommunes ejerstrategi

Byrådet i Slagelse har d. 25. marts 2019 vedtaget ny ejerstrategi for SK Forsyning A/S.


Den nye ejerstrategi tager blandt andet udgangspunkt i ’Kodeks for god selskabsledelse i kommunale selskaber’, der er udarbejdet af forsyningsselskabernes brancheorganisation DANVA og en række af sektorens andre brancheforeninger. Kodekset minder om de eksisterende Corporate Governance-anbefalinger, udarbejdet af Komiteen for god Selskabsledelse, som siden 2001 har været gældende for børsnoterede selskaber og finansielle institutioner.


Den nye ejerstrategi tegner et billede af Slagelse Kommunes rationale med ejerskabet af SK Forsyning (som kommunen ejer 100 %), forventningerne til forsyningsselskabets målsætninger og den overordnede strategiske ramme, som selskabet forventes at arbejde indenfor.


Se Slagelse Kommunes ejerstrategi for SK Forsyning


Far med lille dreng på skuldrene