Vandanalyser

Slagelse - Vand - Drikkevandets kvalitet - Vandanalyser

Vand er det vigtigste levnedsmiddel, vi har. For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet fører vi løbende kontrol med kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringerne, drikkevandet på vandværkerne og drikkevandet hos forbrugerne.


Miljøstyrelsen udsteder retningslinjer for den offentlige kvalitetskontrol af vandværksvand.


Drikkevandskvaliteten kontrolleres løbende på vandværker, beholderanlæg og i ledningsnettet. På vandværkerne tages månedlige akkrediterede analyser, som dokumenterer, at drikkevandskvaliteten overholdes. Herudover analyseres for bl.a. pesticider, organiske mikroforureninger og spormetaller.


På Valbygård, Erdrup og Nordre vandværker analyseres dette to gange om året. På Vestre analyseres dette en gang om året.


I ledningsnettet kontrolleres vandkvaliteten hos udvalgte forbrugere for at dokumentere, at drikkevandskvaliteten overholdes. I alt udtages årligt minimum 75 akkrediteret vandprøver.

Drikkevandets hovedbestanddele og bakteriologi

(Tallene er en opsummering af alle prøveresultaterne fra 2023)

Vandkvalitetskema 2023

Åbn ovenstående skema i PDF


Læs mere i vores samlede rapport om vores vandkvalitet og vandforsyningsanlæg.


Alle prøveresultaterne kan du finde i Jupiterdatabasen, der er det nationale arkiv for geologi og vandanalyser. Den er dog lidt svær at finde rundt i for lægmand. Læs, hvordan du læser en vandanalyse.