Refusion for vandspild ved ledningsbrud

Slagelse - Vand - Refusion for vandspild ved ledningsbrud

Har du haft et ledningsbrud med vandspild til følge, kan du muligvis få refunderet vandafledningsbidrag for det vand, som ikke er løbet i kloakken, samt dele af bidraget for det rene vand.

Der ydes kun refusion for ikke-synlige installationer

Vær opmærksom på, at der ikke ydes refusion for vandspild fra synlige installationer eller installationer, hvor man har kunnet se eller høre vandet løbe, men undladt at gøre noget ved det. Dertil kommer, at der er en selvrisiko på 300 m3 for det rene vand + det anslåede årlige forbrug jf. gældende lovgivning (se vejledning til blanketten).

Eksempler på ikke-synlige installationer, hvor der kan ydes refusion:

 • Rør under gulve uden adgang til kontrol
 • Rør indmuret i gulve eller vægge
 • Rør i jord mellem bygninger og/eller bygværker
 • Erhvervsdrivende kan kun søge fritagelse for vandafledningsbidrag. 

Eksempler på synlige installationer, hvor der ikke ydes refusion:

 • Utæt toilet
 • Ventiler i installationer, der lukker – f.eks. magnetventiler, rørafbrydere m.v.
 • Sprængt slange til opvaske- eller vaskemaskine
 • Frostsprængning (fritagelse for vandafledningsbidrag er dog muligt, hvis vandet ikke er løbet i kloakken)
 • Utæt sikkerhedsventil
 • Vandforbrug til maskiner, der ikke er justeret ordentligt
 • Udendørs haner – eventuelt med slange.

Der ydes heller ikke refusion, hvor ejeren har ladet vandet løbe efter, at bruddet er opdaget.

Sådan ansøger du om refusion

Udfyld blanketten til ansøgning om refusion* (se vejledning), og send den til os med dokumentation for følgende:

 • Hvor skaden er sket – evt. med foto, der viser bruddets placering
 • Seneste måleraflæsning med angivelse af målernummer
 • At skaden er udbedret af en autoriseret vvs-installatør – kopi af regning skal vedlægges
 • At vandet ikke er løbet i kloakken. Vedlæg skitse af ejendommens vand- og afløbsinstallationer. Skitsen skal være udfærdiget af vvs-installatøren.

Ansøgningen sendes til kundecenter@envafors.dk eller med brev til:

Envafors A/S                                 

Ærøvej 2

4700 Næstved

58 36 25 00


* Blanketten skal udfyldes, før vi kan behandle din anmodning om refusion. Vi vil desuden gerne bede dig undlade at skrive personfølsomme oplysninger i blanketten. Det kunne f.eks. være helbredsoplysninger, oplysninger om familiære relationer og lignende.