Ledningsoplysninger

Slagelse - Spildevand - Ledningsoplysninger

Envafors Slagelse udleverer ikke ledningsoplysninger over vores ledninger.


Inden du graver, skal du altid søge ledningsoplysninger via LER.dk. Inden gravearbejde sættes i gang, har graveaktøren pligt til at søge ledningsoplysninger via LER for at undersøge, hvem der har ledninger i graveområdet.


Formålet med LER er at reducere antallet af graveskader på de forsyningsledninger, som er gravet ned i jorden og havbunden.


Vores spildevands- og vandledningsanlæg ændrer sig hele tiden. Du skal derfor altid hente ledningsoplysninger, før du begynder et gravearbejde.


Husk, at som graveentreprenør er det dit ansvar at sørge for, at ledningsplaner og betingelser altid ligger på arbejdsstedet. Du har ansvaret for, at du og dine ansatte, som udfører gravearbejdet, kender procedurer, ledningsplaner og betingelser, som ledningsejerne har udstedt for gravearbejdet.


Vejledning for gravearbejde ved vandledninger

Envafors har ikke tegninger over ledninger på privat grund.


Ledningsoplysninger om ledninger på privat grund kan du finde på: www.weblager.dk eller  ved at kontakte kommunen.