God selskabsledelse

Slagelse - Om os - Bestyrelser - God selskabsledelse

Dansk Affaldsforening, Danske Vandværker, DANVA og Dansk Fjernvarme har udarbejdet et kodeks for god selskabsledelse af kommunalt ejede forsyningsselskaber. Kodekset er i 2022 udkommet i en opdateret version, Kodeks for god selskabsledelse V2.0.


Anbefalingerne er målrettet kommunalt ejede forsyningsselskaber. De fokuserer bl.a. på relationen mellem ejerne og deres selskaber.


God selskabsledelse handler om de styringsmæssige rammer omkring en virksomhed – om ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar og ikke mindst samspillet mellem disse styringsniveauer. God selskabsledelse skal være med til blandt virksomhedens interessenter at sikre tillid til, at den arbejder bedst muligt i henhold til det formål, den er sat i verden for.


Bestyrelsen udarbejder hvert år en redegørelse for arbejdet med god selskabsledelse på baggrund af de nye anbefalinger fra version 2.0 efter princippet om ”følg eller forklar”. Her forholder bestyrelsen sig til anbefalingerne og angiver, hvorvidt vi følger dem – og hvis ikke, forklarer vi, hvorfor vi ikke gør, og redegør for, hvordan vi i stedet har valgt at indrette os.


Læs redegørelsen for, hvordan god selskabsledelse efterlevedes i selskaberne i koncernen SK Forsyning A/S 2023


Du kan læse mere om god selskabsledelse i forsyningsselskaber i DANVA's kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber.


Far med lille datter, der er ved at lære at gå