Trappemodellen for spildevand

Slagelse - Spildevand - Betalingsregler - Trappemodellen for spildevand

For ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, kan den variable del af vandafledningsbidraget beregnes på baggrund af den ændrede betalingsstruktur (en trappemodel).


Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug og skal opkræves efter differentierede takster i følgende tre grupper:

  • Vandforbrug til og med 500 m3/år (takst 1)
  • Vandforbrug på over 500 og til og med 20.000 m3/år (takst 2)
  • Vandforbrug på over 20.000 m3/år (takst 3).

For ejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår, skal den variable del af vandafledningsbidraget opkræves efter trin 1 uanset vandmængden.

For at blive omfattet af den nye beregningsmetode skal ejendomsejer over for Naturstyrelsen afgive oplysninger om ejendommens anvendelse. Disse oplysninger skal afgives på et tilmeldeskema, der findes på adressen: www.trappetilmelding.dk.


Det nærmere indhold i den nye betalingsstruktur fremgår af bekendtgørelse nr. 1070 af 2. september 2013 om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 6. september 2013.


Ældre kvinde og teenagedreng ved spisebord med to kaffekopper på