Grundvandsbeskyttelse

Slagelse - Vand - Drikkevandets kvalitet - Grundvandsbeskyttelse

For at sikre rent drikkevand har SK Vand A/S indgået en række dyrkningsaftaler med lodsejere nær vores drikkevandsboringer med henblik på at beskytte grundvandet.


Områderne, hvor grundvandet har behov for ekstra beskyttelse i forhold til f.eks. brug af pesticider samt andre restriktioner, er udpeget af Slagelse Kommune som eksempelvis BNBO områder eller prioriterede indsatsområder.


Det fremgår af Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (ØR-bekendtgørelsen) § 9, stk. 5, at dyrkningsaftaler skal være tilgængelige på selskabets hjemmeside.


Se dyrkningsaftaler med lodsejere nær vores drikkevandsboringer


Par på eng