Gravearbejder
Slagelse - Gravearbejder - Fjernvarmearbejde i Slagelse vest

Fjernvarmearbejde i Slagelse vest

20/03/2024

Envafors har nu fundet den entreprenør, som skal forestå anlægsarbejdet, og vi går derfor snart i gang med udbygningen af fjernvarmenettet i Slagelse vestby.

Tidsplan

Anlægsarbejdet opstartes primo april 2024 og vil forventeligt pågå frem til ultimo 2025.

Du kan se de etaperne for de forskellige områder på oversigtstegningen. Vi starter med udrulning af fjernvarmen i område 1 og slutter med område 5.

Forventet tidsplan for etape-områderne er:

  • Område 1: April 2024-juli 2024
  • Område 2: Juli 2024-september 2024
  • Område 3: September 2024-januar 2025
  • Område 4: Januar 2025-april 2025
  • Område 5: April 2025-november 2025

Tidsplanen bliver om nødvendigt ajourført her på siden.

Fastlæggelse af fjernvarmestikket

Beboere af ejendomme, som har tilmeldt sig fjernvarmen, vil få besøg af LK Group på vegne af Envafors for fastlæggelse af traceet for fjernvarmestikket på jeres grund, placering af stikindføring og ventilbeslag eller fjernvarmeskab. Du vil inden besøget modtage et brev med mere information om, hvad der skal afklares hos dig på dagen. Se standardbrev via link i blå boks.


Når fjernvarmearbejdet er opstartet i jeres område, vil beboere/ejere af de ejendomme, som har tilmeldt sig til fjernvarmen, løbende blive kontaktet af entreprenøren for nærmere aftale omkring tidspunkt for udførelse af stikledning, herunder information om arbejdets omfang.

Undskyld, vi forstyrrer!

Vi kan desværre ikke undgå, at det støjer, ryster og støver lidt, når entreprenøren arbejder. Det støjer, når der anvendes gravemaskiner, samt når jorden skal fyldes tilbage i udgravningerne, og det ryster, når jorden komprimeres. Der må i anlægsperioden forventes en del gener fra entreprenørens maskiner, opgravede kørebaner m.m., men vi gør alt, hvad vi kan, for at minimere generne.

Trafikale forhold

I forbindelse med fjernvarmearbejdet vil de trafikale adgangsforhold blive påvirket af anlægsarbejdet. Kørebanen vil være indsnævrede på strækninger, hvor der arbejdes, og enkelte steder kan det blive nødvendigt at omdirigere eller spærre for trafikken i perioder. På strækninger, hvor der arbejdes, vil der i berørte indkørsler blive udlagt køreplader.

Nyhedsbreve under udførelsen

Under udførelsen af fjernvarmearbejdet vil man løbende få tilsendt korte nyhedsbreve med information om arbejdets stade i jeres område, en ajourført tidsplan for det igangværende arbejde m.m.

Nyhedsbrevene bliver kun udsendt til beboere, som har oplyst en mailadresse. Har du f.eks. ikke fået oplyst en mailadresse ifm. indgåelse af kontrakten, eller ønsker du at modtage nyhedsbrevene vedr. fjernvarmearbejdet, kan du sende en mail til fjvslagelsevest@envafors.dk, hvor du i emnefeltet skriver: ”Ønsker at modtage nyhedsbreve”.

Borgermøde

Der bliver indkaldt til et borgermøde for hvert delområde. Indkaldelsen til borgermødet bliver udsendt på mail, så hvis du ikke har oplyst en mailadresse ifm. fjernvarmekontrakten, eller hvis du gerne vil vide noget mere omkring det forestående fjernvarmearbejde i sit område, skal du sende en mail til mailadressen angivet i den blå boks med følgende tekst i emnefeltet ”Tilmelding til borgermøde for område xx”. Du finder dit områdenummer på oversigtstegningen.


Har du spørgsmål til ovenstående eller til det kommende fjernvarmearbejde som helhed, er du meget velkommen til at kontakte os, se blå boks.


Se oversigtstegning med vejledende etapeinddeling for det kommende fjernvarmearbejde ved at klikke på billedet nedenfor, eller åbn i PDF via link i blå boks.


Oversigtskort Slagelse Vestby