Kloaksystemet

Slagelse - Spildevand - Kloaksystemet

Kloaksystemet består af fællessystemer, separatsystemer og spildevandssystemer.


I et fællessystem løber spildevand og regnvand i en fælles rørledning til renseanlægget. I et separatsystem løber spildevand og regnvand i hver sin ledning. Spildevandet løber til et renseanlæg, mens regnvandet løber til nærmeste sø, å eller hav.


Du kan se en introfilm om kloakker ved at klikke på billedet herunder:


Link til film om vandets vej


Læs også om regnvandshåndtering i vores klimamenupunkt.