Spildevandsplan

Slagelse - Spildevand - Spildevandsplan

Spildevandsplanen er en rammeplan, som fastsætter de overordnede rammer for kloakforholdene for alle ejendomme i Slagelse kommune.


Spildevandsplanen har en 12-årig planperiode og revideres hvert 4. år af kommunen. Den har følgende overordnede fokuspunkter:

  • Forsyningssikkerhed
  • Vandmiljø og det åbne land
  • Kloakering af landsbyer
  • Kloakering af sommerhuse

Den gældende ”Spildevandsplan 2019” kan ses på Slagelse Kommunes hjemmeside


Vi skal give tilbud om kontraktligt medlemskab til de ejendomme, der får påbud om etablering af forbedret spildevandsrensning på egen grund. Se mere om kontraktligt medlemskab. På samme side kan man ansøge om kontraktligt medlemskab.

Tillæg til spildevandsplan

Ved alle større områder, hvor kloakeringsforholdende ændres, udarbejder Slagelse Kommune et tillæg til spildevandsplanen. For at sikre, at berørte borgere orienteres/inddrages bedst muligt, afholder vi sammen med kommunen typisk infomøder både i høringsfasen for tillægget, samt inden anlægsarbejdet påbegyndes.


De gældende tillæg til spildevandsplan 2019 kan ses på Slagelse Kommunes hjemmeside.

Revision af spildevandsplan (2024)

Slagelse kommune er i øjeblikket i fuld gang med at foretage revision af den nuværende gældende spildevandsplan. Forslag til spildevandsplan 2024 forventes udsendt i offentlig høring i løbet af foråret 2024 og forventes endeligt godkendt af Byrådet i sensommeren/efteråret 2024.