Bestyrelseshonorarer

Slagelse - Om os - Bestyrelser - Bestyrelseshonorarer

To unge kvinder trækker deres cyklerBestyrelseshonorarer pr. år pr. selskab (eksklusiv Zeanet A/S - se selskabets hjemmeside):


Medlemstype:

Honorar:

Formand21.000 kr.
Næstformand10.500 kr.
Menigt medlem5.250 kr.


Ovenstående honorarer er godkendt på generalforsamling i SK Forsyning A/S d. 29. maj 2024.