Bestilling af kloakstik

Slagelse - Spildevand - Bestilling af kloakstik

Bestilling af kloakstik foregår i følgende steps:

  • Vi sender en aftale til accept og elektronisk underskrift hos ejer, hvor alle oplysninger om det bestilte er angivet, herunder også pris og vilkår.
  • Når vi modtager den elektroniske underskrift, sender vi faktura til betaler på tilslutningsbidraget.
  • Når faktura er betalt, bestræber vi os på at udføre arbejdet inden for 4-6 uger.

Arbejdet faktureres ud fra det til enhver tid gældende takstblad.


Far, mor og to børn på eng