Vi ordner kloakkerne

Slagelse - Spildevand - Kloaksystemet - Vi ordner kloakkerne

Som alt andet byggeri bliver kloakker også slidte. Levetiden for kloakker er 50-100 år, men kloakkerne ligger i jorden, og derfor er de ikke synlige i bybilledet. Det betyder, at der traditionelt ikke har været meget fokus på dem.


Der er ca. 1200 km spildevandsledninger i Slagelse Kommune. Vi tv-inspicerer omkring 100 km om året, og derfor har vi god indsigt i, hvordan tilstanden på dem er. Ligesom mange andre steder i landet er mange af ledninger nedslidte eller helt ødelagte. Og selvom vi allerede har renoveret eller skiftet i store områder, er der stadig mange km ledninger, som skal have den samme tur i de kommende år.


Samtidig er vi også i fuld gang med at kloakere områder, der ikke før har været det. Det gælder primært i sommerhusområderne.


Gravearbejde