Hvem ejer ledningerne?

Slagelse - Spildevand - Kloaksystemet - Hvem ejer ledningerne?

Hvis ledning er det?  Indenfor matrikelgrænsen ejes alle vand- og spildevandsledninger af kunden. Vandmåleren ejes dog af forsyningsselskabet.  Udenfor matrikelgrænsen findes foryningsledninger og stikledninger, som begge ejes af forsyningsselskabet.


Envafors ejer som udgangspunkt kun kloakledningerne frem til skel. Alt fra skel og ind er grundejers ansvar og ejendom. Det gælder både ledninger, skelbrønde mv., og disse er en del af ejendommens installation.


Alt arbejde på ejendommens installation er derfor på ejers ansvar og regning og skal udføres af aut. kloakmester.


Hvis der ligger konkrete aftaler, f.eks. tinglyste bestemmelser, er det dem, der gælder.


Vi har nedenfor forsøgt at skildre følgende scenarier på ejerskab:


Private installationer inden for skel

Ligger den private afløbsinstallation inden for skellet, har Envafors ansvaret for at vedligeholde den del af stikledningen, der ligger uden for skellet.


Det er dig som ejer, der har ansvaret for at vedligeholde afløbsinstallationen inden for skellet.

Private installationer uden for skel - brønd

Ligger noget af den private afløbsinstallation inden for skellet, men der samtidig også ligger noget af den uden for skellet - f.eks. en rensebrønd, hvorpå der er tilsluttet et grenrør og en tagnedløbsbrønd på stikledningen uden for skelgrænsen - har Envafors ansvaret for at vedligeholde stikledningen fra den sidste brønd før hovedledningen. 

Private installationer uden for skel - ingen brønd
Ligger noget af den private afløbsinstallation inden for skellet, men der f.eks. er et grenrør og en tagnedløbsbrønd monteret på stikledningen uden for skelgrænsen, har Envafors ansvaret for at vedligeholde stikledningen fra det sidste grenrør før hovedledningen.
Koteletgrunde

Kloakstik i en ”kotelet-udstykning” vedligeholdes af Envafors frem til skellet på den bagerste grund, hvis ledningen er tinglyst som offentlig ledning.

Kloakledninger hen over grunde, der forsyner naboejendom

Når en kloakledning ligger hen over en ejendom for at forsyne en naboejendom, vedligeholder Envafors hovedledningen og stikledningen indtil skellet til naboejendommen. De øvrige stikledninger er private og vedligeholdes af de respektive grundejere.

Private ledningsanlæg

I nogle tilfælde er byggemodninger udført med private ledningsanlæg.

Grundejerforeningen vedligeholder i de tilfælde den fælles private hovedledning indtil skel mod offentlig vej.

Flere boliger på samme matrikel

Når flere boliger er opført på samme matrikel (som ved andelsboligbebyggelser) vedligeholder Envafors hovedledning og stikledning indtil skellet.


Hvis du stadig er i tvivl, er du velkommen til at kontakte os.