Blødgøring af drikkevandet

Slagelse - Vand - Drikkevandets kvalitet - Blødgøring af drikkevandet

Drikkevand varierer i hårdhed alt efter, hvor i landet det kommer fra. Hårdheden er et udtryk for indholdet af opløst magnesium og calcium, der naturligt forekommer i grundvandet. I Danmark måles hårdheden i tyske hårdhedsgrader (°dH = grad Deutsche Härte), hvor en hårdhedsgrad svarer til 10 mg opløst calciumoxid pr. liter eller 7,19 mg opløst magnesiumoxid pr. liter. Læs mere om hårdhedsgrader.


Vi har i Slagelse Kommune 5 vandværker, hvor vi producerer drikkevand af grundvand. Den gennemsnitlige hårdhedsgrad af vandet fra vores vandværker er 19 ˚dH (hårdt). På vores vandværker behandler vi grundvandet så simpelt som muligt, inden vi leverer det til forbrugerne. Det betyder bl.a., at vi ikke reducerer vandets naturlige indhold af kalk og magnesium.


Det koster omkring 30 mio. kr. at bygge et blødgøringsanlæg, til den størrelse vandværker vi har - da vi har 5 stk., er der tale om en større investering.


Man regner pt. med, at det udover udgiften til etablering af anlægget vil koste omkring 2 kr. pr m³ at drive og vedligeholde den type anlæg, som b.la. HOFOR (vandforsyningsselskab i hovedstaden) har fået bygget.


Der sker pt. en stor udvikling inden for de tekniske løsninger til blødgøring af drikkevand. Vi følger meget med i de tekniske og økonomiske driftserfaringer, som andre selskaber gør sig og ikke mindst i, om deres kunder oplever en forskel.


I sidste ende er det vores kunder, der skal betale for anlæggene, så vi vil gerne være sikre på, at det er en fornuftig investering.

Fordele og ulemper ved blødgøring af vandet

En reduktion af hårdheden kan have en række fordele for vandforbrugeren i form af mindre slid og dermed længere levetid på hvidevarer, lavere sæbeforbrug og færre kalkbelægninger i f.eks. badeværelset, varmtvandsbeholder og i kaffemaskinen. Disse fordele medfører yderligere en række miljø- og klimamæssige fordele.


Blødgøring af drikkevandet har dog også ulemper. En efterbehandling af drikkevandet ved indførelse af central blødgøring ændrer på vandkemien. Alt efter den valgte blødgøringsproces kan en tilførsel af kemikalier i vandbehandlingen være nødvendig. Dette kombineret med en reduktion af magnesium og calcium kan muligvis have en negativ effekt på folkesundheden. Du kan læse mere i denne rapport på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.


Der kan desuden ske en øget korrosion på rørmaterialer ved visse blødgøringsteknologier, og blødgøringsprocessen er forbundet med et øget vand- og energiforbrug. Samtidig er det omkostningsfyldt, da det bl.a. vil kræve, at vi investerer i anlæg til at fjerne kalken fra vandet. Nogle vil også opleve, at det ændrer smagen i vandet.


Bestyrelsen hos Envafors i Slagelse har besluttet ikke at etablere blødgøringsanlæg. Vi følger løbende udviklingen, herunder udviklingen af ny teknologi på området. 

Private blødgøringsanlæg

For korrekt tilbageløbssikring i vandinstallationen, skal den autoriserede VVS-installatør sikre overholdelse af DS 439 og DS/EN 1717. Dette gælder for alle vandinstallationer, herunder også blødgøringsanlæg.


Mange vil gerne undgå tilkalkning af maskiner i hjemmet og mindske kalkfjerningen i rengøringen og skruer derved ekstra op for blødgøringsanlægget. Men vær påpasselig med det, da det kan øge korrosionen på rørmaterialerne, alt efter hvilke materialer der er anvendt. Gør derfor kun dette i samarbejde med producenten af anlægget og en autoriseret installatør.


Ved opsætning af privat blødgøringsanlæg står vi ikke inde for vandkvaliteten. Og ved anlæg, der anvender ion-bytning, kan vandspildet være meget højt.