Hvordan fungerer de elektroniske vandmålere?

Slagelse - Vand - Hvordan fungerer de elektroniske vandmålere?

De digitale målere har et indbygget radiomodul, så vi kan fjernaflæse vandmåleren, hvilket gør aflæsningen nemmere for både dig og os. Dens display er digitalt, så du løbende kan aflæse forbruget.


Hver time sender måleren data til os om, hvor meget vand du har brugt, så vi altid har dit aktuelle forbrug.


Ansvaret for det private vandforbrug er stadig ejers. Dette ansvar er ikke overgået til os, blot fordi det er elektroniske vandmålere. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder øje med din vandmåler og dit forbrug. Enten ved fysisk at aflæse på selve måleren eller ved at følge dit forbrug i vores app eller minForsyning.

Fejlsøgning og forbedringsmuligheder

Med de digitale målere kan vi bedre sætte ind over for f.eks. lækager fra rørbrud i ledningsnettet. Vi kan lettere følge og optimere driften i forhold til bl.a. ledningstryk, ledningstab og renovering af ledningsnettet og dermed gøre mere for at sikre forsyningssikkerheden, samtidig med at vi hurtigere kan sætte ind over for vandtab i ledningsnettet til gavn for klima og miljø.


Den automatiske indlæsning af forbrug til årsafregning og i forbindelse med flytninger betyder besparelser på vores administrationsomkostninger, og den optimerede drift og det lavere vandspild betyder lavere driftsomkostninger.


Der går ca. 12-15 år, mellem batterierne i de digitale målere skal skiftes.


Hent brugervejledningen til din elektroniske vandmåler


Har du modtaget en sms om et afvigende vandforbrug?

Krypteringsnøgler til aflæsninger af vandmåler

Vi udleverer ikke krypteringsnøgler til aflæsninger af vandmålere af både GDPR-mæssige og omkostnings-hensyn. Vi anbefaler at tilkøbe en dongle til aflæsning direkte hos Kamstrup.

Hvem ejer vandmålerne?

Envafors ejer og vedligeholder vandmålerne hos vores kunder. Indimellem skal vi derfor kontrollere og udskifte din måler til en ny. Målerskiftet udføres enten af vores egne montører eller af eksterne målermontører, vi har bestilt.


Du får direkte besked, når det er tid til at udskifte din måler.


Vores montører kan dog indimellem kigge forbi uanmeldt, hvis de alligevel arbejder i dit område. Du kan altid kræve at se ID, så du er sikker på deres identitet. 

Bemærk - før vi kommer

Måleren skal være tilgængelig, så vi let kan få adgang til den.

Du skal teste lukkehanerne før og efter vandmåleren, før vi kommer (nogle ejendomme har kun en hane før måler). Se hvordan herunder:

 • Først skal du åbne for en vandhane så tæt ved måleren som muligt. 
 • Luk derefter den ene lukkehane før måleren, så viseren på måleren stopper. 
  Kontrollér, at vandet ikke længere løber i den vandhane, du åbnede.
  Åbn for lukkehanen igen. 
 • Luk derefter den anden lukkehane efter måleren, så målerens viser stopper.
  Kontrollér, at vandet ikke længere løber i vandhanen. 
  Åbn for lukkehanen igen. 
 • Hvis du ikke kan lukke for vandet med begge lukkehaner - eller hvis de er utætte - skal du kontakte en autoriseret VVS-installatør og få repareret dem, før vi kan skifte din måler.

Vandmåler før og efter