Nordre

Slagelse - Vand - Vandværker - Nordre

Nordre vandværk er beliggende i den nordlige udkant af Eggeslevmagle.

Den gamle afdeling af Nordre vandværk er fra 1971, hvor der sidenhen er tilføjet en ekstra fløj til det eksisterende vandværk i 1998.

  • Til Nordre vandværk er tilknyttet 6 boringer.
  • Værket og filtre er dimensioneret til 275 m³/t, men maks. timeudpumpning ved daglig drift er 230 m³/t.
  • Døgnudpumpningen er 3.000 m³/døgn.
  • Der indvindes årligt 650.000 m³ råvand, som filtreres igennem en kombination af enkelt og dobbelt sandfiltrering, hvorefter det ledes til rentvandstanke.
  • Anlægget har i alt 3 rentvandsbeholdere med en samlet volumen på 2.780 m³.

Vandværkets ældre filtersektion modtager råvand fra boringerne lokal nr. (e) 2, 3, 4 og 6, hvor det iltes over 7 iltningstrapper med underliggende henstandsbeholder. Det iltede vand ledes til 3 filtre og derfra videre til rentvandstanken.


Den nyeste filtersektion modtager råvand fra boringerne lokal nr. (e) 5, 7 og 8, hvor det iltes over 4 iltningstrapper i rustfri stål uden henstandsbeholder. Det iltede vand ledes til et forfilter og 2 efterfiltre.


Skyllevand ledes til 2 underjordiske overdækkede cirkulære siloer.


Under afledning af skyllevand til skylletankene doseres aluminiumsulfat som sikrer hurtig og effektiv bundfældning af okkerslam.


Det klarede vand ledes til Bjerge Å efter bundfældning. Okkerslammet pumpes til offentlig kloak.


Vandværket er forsynet med nødstrømsgenerator.


Nordre og Vestre Vandværker forsyner i det daglige Skælskør by samt et større landområde. Nordre Vandværk forsyner alle ejendomme øst for Noret/syd for fjorden.


Vandet udpumpes direkte til Skælskør distributionsnet. Ledningsnettet består af en trykzone samt en mindre trykzone til Oreby landområdet. Fra vandværket kan der direkte udveksles drikkevand med Korsør og Slagelse via transportledning. Dette er med til at opretholde forsyningssikkerheden ved driftsforstyrrelser.


Nordre vandværk