Mulighed for afmelding?

Slagelse - Spildevand - Tømning af bundfældningstanke - Mulighed for afmelding?

Tømningsordningen er en obligatorisk ordning. Afmelding fra tømningsordningen kan kun ske, hvis:

  • afledningen af spildevand fra ejendommen ophører permanent f.eks. ved nedrivning, eller Slagelse Kommune har vurderet, at ejendommen er ubeboelig. Det påhviler ejeren af ejendommen at afmelde ejendommen hos os og tilmelde den igen til tømningsordningen, hvis afledningen af spildevand genoptages.
  • en ejendom står ubeboet/ubenyttet i minimum et helt år. Det påhviler ejeren at ansøge om midlertidig afmelding fra tømningsordningen hos os. Afmeldingen kan kun ske for et år ad gangen.


Ejendomme, der skal kloakeres, tages først ud af tømningsordningen, når vi har modtaget færdigmelding fra Kommunen.

Følgende tømninger er ikke omfattet af ordningen:

  • Sluttømning i forbindelse med kloakering og ved etablering af egen renseløsning.
  • Tømning i forbindelse med reparation af tanken eller kloaksystemet eller i forbindelse med nedrivning af ejendommen.


Ejeren skal selv bestille tømningerne hos et vilkårligt slamsugerfirma og afregne direkte med dem.


Tegning 1 gældende - Forsiden