Vi leverer grøn fjernvarme

Slagelse - Klima & miljø - Vi leverer grøn fjernvarme

Fjernvarmen produceres i dag på miljøcertificeret halm og flis samt fra solvarme og ved nyttiggørelse af spildvarmen fra bortskaffelse af affald. Vi producerer samtidigt mellem 40 og 50 mio. kWh grøn elektricitet på Slagelse Kraftvarmeværk. Omkring 85 % af varmen er baseret på vedvarende energi.


Se miljødeklaration


Læs mere om vores produktion af fjernvarme


Stillbillede af 85 % vedvarende energi