Ofte stillede spørgsmål om vand

Slagelse - Vand - Ofte stillede spørgsmål om vand
Vandets smag, lugt og farve

Vandet smager eller lugter anderledes

Hvis vandet smager af metal, kan det være et tegn på forhøjet indhold af jern og mangan. Dette ses typisk ved, at vandet er rødligt/brunligt eller sort.


Kobber kan også afgive en ændret smag. Envafors i Slagelse har ikke kobberinstallationer på vores del af ledningsnettet. Dette findes udelukkende i den private vandinstallation og er derfor ejers ejendom og ansvar.


Måske har du fået ny vandhane? Undersøg, om den er VA-godkendt. Vi har erfaring med, at nye vandhaner kan give afsmitning af smag til drikkevandet. Du kan eventuelt sammenligne med vand fra andre vandhaner i huset.


Lugter dit vand af rådne æg, er det tegn på, at der er svovlbrinte i vandet. Lugten kommer normalt fra det varme vand. Lugten opstår enten på grund af manglende vedligeholdelse af varmtvandsanlægget eller et overdimensioneret anlæg.


Du kan til enhver tid få dit vand undersøgt på et laboratorium. Laboratoriet vil hjælpe med at finde ud af, hvilken type analyse du har brug for. Du må dog selv betale for analysen, uanset hvad der er årsag til, at du får vandprøven udtaget.

Er du lejer i en boligforening e.l., skal du først henvende dig til din udlejer eller vicevært. Hvis udlejeren eller dennes VVS-installatør mener, at vandet er dårligt ved indføring i ejendommen, skal ejeren straks henvende sig til os.


Vandet fra vores vandværker tilsættes hverken klor eller andre kemikalier. Vandet gennemgår en simpel vandbehandling: Iltning og filtrering. Læs mere under vores vandværker.

Rødt/orange/brunt vand

Hvis det kolde vand bliver uklart og misfarvet eller rødbrunt/rustfarvet, skyldes det forstyrrelser i ledningssystemet. Dette kan f.eks. ske under reparationsarbejde på hovedledningen i gaden eller inde i ejendommen, og det kan desværre være uundgåeligt.
 
Misfarvningen er et forbigående fænomen, der skyldes, at aflejret kalk og jern på indersiden af rørene rives med fra ledningssystemet.


Du bør ikke anvende vandet til drikkevand, før vandet atter er klart. Har du drukket af vandet, inden du opdager misfarvningen, er der dog ingen grund til panik, det er på ingen måde sundhedsskadeligt.


For at få rent vand skal du gennemskylle dit ledningssystem/dine rør. Dette gøres ved at afmontere pelatorerne (de små filtre) på alle vandhaner og derefter lade det kolde vand løbe, indtil vandet bliver klart igen. Alt efter, hvor meget der er løsrevet i rørene, kan det svinge meget, hvor længe vandet skal løbe. Ligger man sidst på et ledningsstræk, tager det længst tid.


Sørg for at rengøre og afkalke pelatorerne inden de påsættes igen.

Jf. § 6.1 i vores regulativ må enhver tåle de ulemper og eventuelle udgifter, der måtte opstå i forbindelse med forringet vandkvalitet, hvor vandet ikke kan bruges som normalt, og Envafors er således ikke erstatningsansvarlig som følge af ulemper ved svigtende levering eller forringet vandkvalitet.

Hvidt/gråt/ugennemsigtigt vand, der evt. bruser, samt luft i rørene

Det kan ses, hvis du tapper et glas vand. Vandet vil være hvidt/ugennemsigtigt og evt. let brusende. Hvis du lader glasset stå, vil vandet klare op fra bunden.


Du kan også opleve luft i rørene, hvor det sprutter fra vandhanen, når der tappes vand.


Begge dele skyldes normalt luft i vandet. Dette kan f.eks. ske under reparationsarbejde på hovedledningen i gaden eller inde i ejendommen, og det kan desværre være uundgåeligt.


For at få luften ud skal du gennemskylle dit ledningssystem/dine rør. Dette gøres ved at afmontere pelatorerne (de små filtre) på alle vandhaner og derefter lade det kolde vand løbe, indtil luften er kommet ud igen. Alt efter, hvor meget luft der er kommet i rørene, kan det svinge meget, hvor længe vandet skal løbe. Ligger man sidst på et ledningsstræk, tager det længst tid.


Sørg for at rengøre og afkalke pelatorerne inden de påsættes igen.

Jf. § 6.1 i vores regulativ må enhver tåle de ulemper og eventuelle udgifter, der måtte opstå i forbindelse med forringet vandkvalitet, hvor vandet ikke kan bruges som normalt, og Envafors er således ikke erstatningsansvarlig som følge af ulemper ved svigtende levering eller forringet vandkvalitet.

Grønne aflejringer/grønt hår

I kobberinstallationer vil der kunne opløses kobber i vandet. Kobber kan sætte sig som blågrønne aflejringer i el-kedler, toiletter, håndvaske og lignende. Hvis du er lyshåret, kan dit hår også få et grønligt skær.


Indholdet af kobber vil være størst efter stilstand i installationen. Skyl derfor altid vandhanen igennem ved at lade vandet løbe, så vandet er koldt, når du drikker det.


Envafors i Slagelse har ikke kobberinstallationer på vores del af ledningsnettet. Dette findes udelukkende i den private vandinstallation og er derfor ejers ejendom og ansvar.

Hvad gør jeg, hvis mit vasketøj er blevet misfarvet?

 1. Læg tøjet i vand tilsat 100 gram citronsyre pr. 10 liter vand. Brug en plastbalje - ikke badekarret, da syren kan ødelægge emaljen. Brug så varmt vand, som tøjet kan tåle.
 2. Lad tøjet ligge i blandingen fra ½ time til et døgn, afhængig af hvor kraftig misfarvning der er tale om.
 3. Skyl tøjet godt igennem i blandingen (brug gummihandsker), og skyl efter i rent vand. Skyl færdigt i vaskemaskinen.

Vær opmærksom på, at syren i nogle tilfælde kan skade tøjets farver og angribe lynlåse og knapper af metal.


Jf. § 6.1 i vores regulativ må enhver tåle de ulemper og eventuelle udgifter, der måtte opstå i forbindelse med forringet vandkvalitet, hvor vandet ikke kan bruges som normalt, og Envafors er således ikke erstatningsansvarlig som følge af ulemper ved svigtende levering eller forringet vandkvalitet.

Hvordan skal jeg forholde mig ved vandafbrydelse?

Har vi være nødt til at afbryde for vandet til din ejendom i forbindelse med ledningsarbejde/-brud, kan der ved genåbning forekomme forbigående luft i og misfarvning af vandet, ligesom der kan forekomme løsnede kalkbelægninger, som sætter sig i ventilerne på tappestedet. Dette kan desværre være uundgåeligt. Se mere under punktet ovenfor.

 • Hvis det er planlagt aflukning, så sørg for at tappe noget vand til kaffe, toiletskyl osv. inden aflukningen.
 • Undgå tøjvask, indtil det kan konstateres, at vandet igen er klart.
 • Undgå brug af toiletter (tømme cisternen) under lukning, idet det nemt kan medføre tilstopning af vandtilførslen.
 • Når der er åbnet for vandet igen: Gennemskyl vandinstallationen ved at afmontere og rengøre pelatorerne (de små filtre) på vandhanerne og lade det kolde vand løbe, indtil vandet er klart igen.

Jf. § 6.1 i vores regulativ må enhver tåle de ulemper og eventuelle udgifter, der måtte opstå i forbindelse med forringet vandkvalitet, hvor vandet ikke kan bruges som normalt, og Envafors er således ikke erstatningsansvarlig som følge af ulemper ved svigtende levering eller forringet vandkvalitet.

Manglende vand

Hvis du mangler vand, kan det skyldes, at vi arbejder på ledningsnettet. Ved planlagte afbrydelser varsler vi de berørte kunder 2 hverdage før samt på selve dagen kl. 7.00 om morgenen.


Informationen ligger også på vores hjemmeside. Vi opfordrer derfor til, at du tilmelder dig vores sms-varsling ved afbrydelser. Du kan tilmelde dig på enhver adresse, så hvis f.eks. dine forældre eller børn har et sommerhus i vores forsyningsområde, hvor du også gerne vil have besked, så kan du bare tilmelde dig på adressen.


Ved akutte aflukninger/brud kan vi selvsagt ikke varsle på forhånd. Der varsler vi, så snart vi har lokaliseret bruddet samt fået overblik over, hvor mange der er omfattet. Og samtidig lægges det på vores hjemmeside.


Undersøg dog først,:

 • om der er andre – naboer eller omkringboende, der også mangler vand.
 • kig udenfor, om der holder en VVS-installatør. De kan have lukket for vandet for at udføre en reparation og glemt at give besked.
 • om der er brud på din egen jordledning (fra skel og ind) eller installation.
 • om det er både koldt og varmt vand, der mangler.
 • om pelatoren (filteret) på vandhanen er stoppet.

Har du pludselig ingen vand i husstanden, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Hvorfor går der hul på vandledningerne?
Vandledningernes alder og tilstand kan øge antallet af brud/huller på vandledningen. Bruddene opstår typisk på grund af bevægelser i jorden. Eksempelvis en sten, der langsomt bevæger sig op ad, eller hvis der graves i nærheden. Temperaturen påvirker også jordbevægelserne og dermed antallet af brud. Andre gange opstår der brud, fordi nogen rammer vandledningerne i forbindelse med gravearbejde.
Lavt vandtryk

Hvis du oplever lavt vandtryk, kan det skyldes flere ting. Kontrollér først din del af installationen.

 • Er det ved alle tappesteder i huset, eller er det kun en enkelt eller et par steder?
 • Undersøg, om hanerne omkring måleren er helt åbne.
 • Afmontér brusehovedet samt pelatorerne (filtrene) på dine vandhaner. Lad det kolde vand løbe et par minutter. Rens brusehovedet samt pelatorerne og afkalk dem, inden de monteres igen.
 • Tilkald en VVS-installatør, der kan gennemgå installationen.

Har du gjort ovenstående og fortsætter det lave vandtryk over længere tid, så kontakt os.

Hvem har ansvaret for korrekt vandtryk

Vi garanterer ikke et bestemt vandtryk, men derimod en minimumsmængde svarende til stikkets størrelse og den bestilte vandmængde ved tilslutning.


Fra skel og ind er det grundejers installation, og hvis rørene er af ældre dato, for små i dimensionen eller udført med en masse overgange og bøjninger, kan dette nedsætte vandtrykket. Udbedring af dette er ejers ansvar og for ejers regning.


Hvis ejendommen kræver større vandtryk, end det vi leverer, må ejer selv betale for en trykforøger. Trykforøgeren vil være ejers ejendom og ansvar, og ejer skal dermed selv købe og i samarbejde med autoriseret VVS-installatør installere og vedligeholde denne.

Temperatur i varmtvandsbeholderen

Hvis temperaturen i varmtvandsanlægget er sænket for meget – f.eks. for at spare på energien - kan det give problemer med bakterien legionella.

Hvad er legionella?

Legionella er en bakterie. Den ses oftest i institutioner med store varmtvandsbeholdere, men kan også forekomme i dit private varmtvandsanlæg. Bakterien kan medføre den såkaldte legionærsyge, som er en alvorlig form for lungebetændelse, der kan være dødelig for folk med svækket helbred. Heldigvis er der en række ting, du som husejer selv kan gøre for at sikre dig mod legionella.


Indholdet af legionellabakterier har ikke som sådan noget at gøre med kvaliteten af det vand, der leveres. Det hænger i stedet sammen med varmtvandsanlægget, vandets temperatur og forbrugsniveau.


Legionellabakterier findes ofte i varmtvandssystemet, fordi de her finder gode vækstbetingelser. Man smittes via lungerne og mest gennem vand-”aerosoler” – det vil sige små dråber af vand, som f.eks. dampen fra brusebadet.


Hvis temperaturen i varmtvandsanlægget er sænket for meget for at spare på energien, kan det give problemer med legionella, ligesom stillestående vand kan forstærke problemet. Det ses dog mest på (store) varmtvandsanlæg med et lavt forbrug.


Slagelse Kommune er lokal sundhedsmyndighed, og det er råd og informationer herfra, som vi bl.a. støtter os op af.

Hvad kan du gøre for at undgå legionella?

Når VVS’eren er på besøg

I forhold til installationer, opfordrer vi VVS-installatørerne til at kontrollere, om der er risiko for legionella fra det varme vand, når de er ude ved deres kunder.

Hvordan undersøges for legionellabakterier?

Ved mistanke kan der undersøges for legionellabakterier i en vandprøve fra varmtvandssystemet. Vandprøven kan enten udtages fra en bruser, hvor der er størst risiko for smitte eller fra den vandhane, som ligger længst væk fra varmtvandsbeholderen. Her er temperaturen lavest, hvilket giver de bedste betingelser for vækst af legionellabakterier. Vandprøven bør udtages af et autoriseret laboratorium og undersøges på Statens Seruminstitut.

Vandprøver udtages på ejerens foranledning og på dennes regning.

Utætte installationer – hvad koster det?

Utætte installationer kan koste dyrt. Det er en god idé løbende at holde øje med dit vandforbrug, så du kan opdage tegn på utætheder, før de får vandregningen til at løbe løbsk.

Hvad koster en dryppende vandhane?

En langsomt dryppende vandhane, f.eks. 7 dryp på 10 sekunder, kan lukke 4.400 liter vand ud på et år. Beregn, hvad det vil koste ved hjælp af vores prisblad.

Hvad koster et løbende toilet?

Et løbende toilet kan sende rigtig meget rent vand ud i kloakken. Hvis toilettet løber en lille smule, så det ikke kan ses uden nærmere eftersyn, kan det bruge 110.000 liter vand på et år. Beregn, hvad det vil koste ved hjælp af vores prisblad.

Hvordan tester jeg mine vandinstallationer?

Med to lette metoder kan du selv undersøge, om der er tegn på utætheder i din vandinstallation:

Metode 1

 1. Luk for alle vandhaner. 
 2. Sluk opvaskemaskine og vaskemaskine.
 3. Kig derefter på din vandmåler. Hvis trekanterne i venstre side af måleren bevæger sig, er det tegn på en utæthed.

Metode 2

 1. Luk for vandtilførslen ved hovedhanen (der sidder ved din vandmåler). 
 2. Prøv så at åbne en vandhane til varmt vand. 
 3. Kommer der vedvarende varmt vand ud af hanen, er der en utæthed.

Autoriseret VVS-kontroller

Det kan være en god investering at få dine VVS-installationer kontrolleret igennem af en fagmand, så du er sikker på, at de holder vand. 

Det kan hurtigt blive dyrt at lade være. Se punkt ovenfor.

Hvordan kan jeg holde øje med mit vandforbrug?

Ansvaret for det private vandforbrug er stadig ejers. Dette ansvar er ikke overgået til os, blot fordi det er elektroniske vandmålere. Derfor er det vigtigt, at du løbende holder øje med din vandmåler og dit forbrug.


Du kan notere tallet ned hver måned, hvis du ikke har en fjernaflæst måler.

Har du en fjernaflæst vandmåler, kan du følge forbruget i vores app eller på Min Forsyning. Du kan også vælge at få tilsendt alarmer ved tegn på utætheder, dette opsættes i minForsyning.


Læs evt. mere om de fjernaflæste målere.

Hvad gør jeg, hvis min vandmåler ikke fungerer?

Opdager du selv, at der er utætheder eller andre fejl ved vandmåleren, skal du omgående give os besked.


Har du mistanke om, at din vandmåler er i uorden, kan du også kontakte os og få den afprøvet.


Du skal her være opmærksom på, at du vil blive opkrævet et afprøvningsgebyr, hvis vandmåleren viser korrekt. Med ”korrekt” menes, at målerens visning ligger inden for de acceptable grænser for målerunøjagtighed (plus/minus 4%).


Hvis måleren viser uden for de acceptable grænser for målerunøjagtighed, betaler vi omkostningerne til afprøvningen.


Envafors Slagelse ejer og vedligeholder i alt ca. 25.200 vandmålere i vores forsyningsområde. Har du spørgsmål vedr. din vandmåler, kan du altid kontakte os.

Hvad koster en m³ vand?

Se takster for vand.


Hvis du er tilsluttet offentlig kloak, skal der også betales vandafledningsafgift og fast bidrag, som skal lægges oveni selve vandprisen. Alt dette kan ses i vores takstblad for spildevand, se link ovenfor.

Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?
Ca. 136 liter pr. døgn.