Nyheder
Slagelse - Nyheder - Liste med nyheder - Nyt regulativ for tømningsordningen i Slagelse Kommune træder i kraft 1. januar 2024

Nyt regulativ for tømningsordningen i Slagelse Kommune træder i kraft 1. januar 2024

14/12/2023

Byrådet i Slagelse godkendte i juni 2023 et nyt regulativ for tømningsordningen for hustanke i Slagelse Kommune gældende fra 1. januar 2024.

I regulativet er det vedtaget, at tømning af samletanke og fedtudskillere tages ud af tømningsordningen. Det samme gør bundfældningstanke på ejendomme, der er tilsluttet det offentlige kloaknet.


Hidtil har borgere med samletanke, fedtudskillere og bundfældningstanke tilsluttet offentlig kloak fået tømt deres fedtudskiller eller tank og derefter modtaget opkrævning for dette fra Envafors, da vi har stået for administrationen af det.


Fra 1. januar 2024 skal du i stedet selv bestille tømning af din samletank, fedtudskiller eller bundfældningstank tilsluttet offentlig kloak hos et selvvalgt slamsugerfirma og selv afregne direkte med dem.


I løbet af november sender vi via e-Boks (eller på papir ved fritagelse fra digital post) breve ud til alle, der er berørte af ændringerne i tømningsordningen.


Vi takker for et godt samarbejde.


Læs det nye regulativ for bundfældningstanke