Vestre

Slagelse - Vand - Vandværker - Vestre

Vestre vandværk er beliggende i den nordvestlige udkant af Skælskør.


Anlægget er et relativt nyt anlæg etableret i 1997 og omfatter en smuk bygning med høje arkitektoniske værdier.


Rentvandstanken er placeret ved siden af bygningen.

  • Til Vestre vandværk er tilknyttet 5 boringer.
  • Værket og filtre er dimensioneret til 90 m³/t, men maks. timeudpumpning ved daglig drift er 45 m³/t.
  • Døgnudpumpningen er 250 m³/døgn.
  • Der indvindes årligt 80.000 m³ råvand, der iltes med ren ilt, hvorefter vandet filtreres gennem enkelt lukkede sandfiltre og ledes til rentvandstanke.

Anlæggets proces omfatter iltning med ren ilt fra et batteri af trykflasker efterfulgt af enkeltfiltrering i 3 lukkede trykfiltre. Fra filtrene ledes vandet til rentvandstanken. Filtrene har en kapacitet på 40 m³/t hver.


Skyllevand ledes til en underjordisk skyllevandsbeholder. Det klarede vand ledes til offentlig regnvandsledning efter bundfældning. Okkerslammet afhentes af slamsuger og transporteres til renseanlæg.


Vandværket er forsynet med nødstrømsgenerator.


Vestre Vandværk udpumpes direkte til den vestlige del af Skælskør, hvor det forsyner alle ejendomme vest for Noret/nord for fjorden.


Vestre vandværk