Erdrup

Slagelse - Vand - Vandværker - Erdrup

Erdrup vandværk er opført i 1976 i smukke landlige omgivelser i Erdrup ca. 150 m fra Vårby Å.


Vandværket er bygningsmæssigt og maskinelt gennemgribende renoveret efter 2012.

  • Der er tilknyttet 12 boringer til Erdrup vandværk fra kildepladserne: Erdrup (9) og Forlev (3). 
  • Værket og filtre er dimensioneret til 450 m³/t, men maks. timeudpumpning ved daglig drift er 140 m³/t.
  • Døgnudpumpningen er 2.100 m³/døgn.
  • Der indvindes årligt 900.000 m³ råvand.  

Råvandet til anlægget tilledes fra Forlev og Erdrup kildeplads. Processen omfatter iltning over iltningstrapper i et centralt placeret iltningstårn. Iltningstrapperne er symmetrisk opbyggede, så vandet falder til to modsatte filterafdelinger. Hver afdeling omfatter en reaktionsbeholder, 3 åbne forfiltre og 3 åbne efterfiltre.


Fra efterfiltrene ledes vandet til rentvandsbeholderen under bygningen.


Skyllevandet ledes til et aflangt skyllevandsbassin bag bygningen. Det klarede vand ledes til Vårby Å efter bundfældning. Okkerslammet afhentes af slamsuger og transporteres til renseanlæg.


Vandværket er forsynet med nødstrømsgenerator.


Fra Erdrup vandværk ledes vandet direkte til Stubagerhus beholderanlæg beliggende på Korsør-siden og via. transportledningerne til Egersundvej på Halsskovsiden. Beholderkapaciteten hørende til Korsør-forsyningsområde er samlet 2.800 m³. Der er en større trykzone, som dækker land- og byområdet i Korsør-området.


Derudover kan der via transportledningssystemet enten eksporteres eller importeres rent vand til og fra Skælskør og Slagelse.


Erdrup vandværk