Bestilling af vandstik eller vandmåler

Slagelse - Vand - Bestilling af vandstik eller vandmåler

Bestilling af vandstik

Vær OBS på også at bestille byggevandsmåler/almindelig måler, da dette ikke sker automatisk ved bestilling af vandstik, men først når installationen er klar til montering. Se bestilling af vandmåler længere nede på siden.


Bestilling af vandstik foregår i følgende steps:

  • Vi sender en aftale til accept og elektronisk underskrift hos ejer, hvor alle oplysninger om det bestilte er angivet, herunder også pris og vilkår.
  • Når vi modtager den elektroniske underskrift, sender vi faktura på tilslutningsbidrag til betaler.
  • Først når betaling er modtaget, udfører vi arbejdet med vandstikledningen frem til skel. Fra skel og ind er det ejers jordledning, og denne står ejer selv for.

Vi bestræber os på at udføre stikledningsarbejdet inden for ca. 3 uger efter modtaget betaling og ellers hurtigst muligt.


Arbejdet faktureres ud fra det til enhver tid gældende takstblad.


Sprinkleranlæg kan normalt ikke tillades via direkte kobling til forsyningsnettet jf. gældende leveringsbestemmelser.

Bestilling af vandmåler/byggevandsmåler

Vi udleverer ikke vandmålere. Envafors Slagelse opsætter selv alle vandmålere. Dette for at sikre, at installationen er udført korrekt, samt for at sikre registrering og kommunikation til hjemtagningssystemerne på de elektroniske målere.


I forbindelse med byggeri skal der altid opsættes en Envafors-byggevandsmåler, og denne bestilles på samme måde som almindelig vandmåler.


Bestilling af byggevandsmåler eller almindelig vandmåler foregår i følgende steps:

  • Målerstedet skal være klar til opsætning i henhold til DS439. Alle vores vandmålere i nye installationer SKAL sidde vandret.
  • Der skal udføres tilbagestrømssikring i henhold til EN1717.
  • Vi koordinerer med installatøren, hvornår opsætning er muligt.

Byggevand

Byggevandsstik afregnes efter faktiske omkostninger.


Ved bestilling af byggevandsstik, kræver vi, at der monteres byggevandsmåler, og at denne monteres i målerbrønd.


Størrelsen på almindelig målerbrønd op til måler Qn2,5 skal være mindst Ø400mm. Der skal være ventilsæt, omløber og pasrør på 1”x190mm. Tilslutningen skal være enten Ø32 eller Ø40mm.


Envafors kan godt levere og installere denne målerbrønd, men det vil blive medregnet i de faktiske omkostninger.


Ejers autoriserede VVS-installatør må også gerne selv levere og installere målerbrønden.


Når installationen er klar, opsætter vores montør byggevandsmåleren. Se afsnittet ”Bestilling af vandmåler/byggevandsmåler” ovenfor.