Varsling om tømning

Som grundejer kan du modtage en varsling om tømningen via sms, e-mail eller pr. brev. Varsling foretages ca. 14 dage før tømningen. Du kan desuden tilmelde dig en yderligere påmindelse via sms eller e-mail, der sendes dagen før tømningen via kontakoplysningerne i den blå boks til højre.


Både grundejere og eventuelle lejere har mulighed for at tilmelde sig varsling via sms eller e-mail. Varsling pr. brev sendes kun til grundejere.


Grundejere og lejere har selv ansvaret for at kontrollere, at vores oplysninger om telefonnumre m.v. er korrekte, så husk at af- eller tilmelde dig varslingen ved flytning.


En sms-besked kan ikke modtages af fastnettelefoner. Derfor vil kunder, der alene har fastnettelefon, modtage meddelelse om tømning pr. brev eller e-mail.

Til- eller afmelding til varsling om tømning pr. sms eller e-mail

Du kan i nedenstående modul tilmelde og afmelde henholdsvis mobilnummer og e-mailadresse til varslingsservicen. Vil du hellere have dem i e-Boks?


Du kan læse i vores persondatapolitik, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Kontakt os på toemningsordning@envafors.dk eller ring på 58 36 25 00 for tilmelding til yderligere varsel eller spørgsmål.