Tømningsattest

Entreprenøren, der tømmer din bundfældningstank, informerer dig, hvis der findes fejl og mangler ved tanken. Det gør chaufføren ved at anføre sine bemærkninger på den attest, som udfyldes efter tømningen.


Hvis der er fejl i bundfældningstankens funktion og udformning – f.eks. utæthed, manglende t-stykke osv. – skal ejer kontakte en autoriseret kloakmester til at udbedre fejlen.


Tanken og tilhørende til- og afløbsledninger er en del af ejendommens private installation og dermed ejers ejendom og ansvar.


Kommunen orienteres om fejl og mangler. Det vil fremgå af tømningsattesten. Vil du have den tømningsattest i e-Boks?


Eksempel på tømningsattest:

Eksempel på tømningsattest