Sådan tømmes tanken

Ved tømning med KSA-bil (Kombineret Slam-Afvander) foregår tømningen således:

 • Indholdet i bundfældningstanken suges op i slamtanken.
 • Slammet pumpes op i afvandingstanken, hvor afvanding finder sted.
 • Slammet holdes tilbage, og vandet ledes i rejektvandstanken.
 • Rejektvandet pumpes tilbage til bundfældningstanken og derfor er din tank ikke tom efter tømning. Der vil også være et tyndt lag flydeslam på toppen. Dette er helt normalt og uundgåeligt.

Du kan se billeder af en tank fra før og efter tømnings i vores folder om tømningsordningen side 5.


Envafors foretager løbende stikprøvekontrol for at kontrollere, at tankene er tømt korrekt.

Årsager til tømning med andre biltyper

Slamsuger/traktor/lille bil kan anvendes i disse situationer:

 • Hvis ejer selv har ønsket det.
 • Hvis adgangskrav ikke kan opfyldes.
 • Hvis der har været klude, bleer, vådservietter eller vatpinde i tanken på den ordinære tømning, så denne ikke kunne udføres med KSA-bil, vil næste tømning foretages med en slamsuger.
 • Hvis entreprenøren har vurderet, at tanken ikke kan bundtømmes med KSA-bil pga. sand, grus, sten og andre fremmedlegemer, der har lagt sig på bunden, så vil tanken kun blive tømt delvist. Dette vil fremgå af tømningsattesten og være dokumenteret med foto.
  Tanken vil blive bundtømt med slamsuger året efter på den ordinære tømning. Der vil blive opkrævet en takst for tømning med slamsuger.

Efterfyldning af tank

Hvis tanken bliver tømt med en slamsuger, traktor eller lille bil, bundtømmes tanken, og tanken vil ikke blive efterfyldt med vand af entreprenøren. Det vil derfor være grundejer selv, der bør foretage genfyldningen.


Der er flere grunde til, at vi anbefaler, at tanken skal efterfyldes, bl.a.:

 • At slamlaget/ "slamkagen", der dannes øverst på spildevandet i tanken, kan stoppe udløbet.
 • At hindre eventuelle driftsforstyrrelser i det efterfølgende anlæg (minirenseanlæg, nedsivningsanlæg).
 • At Rørcentret, Miljøstyrelsen samt producenter af bundfældningstanke anbefaler, at bundfældningstanken efterfyldes med vand efter tømning.
 • At undgå, at de biologiske processer i selve tanken bliver hæmmet.

Hvordan skal tanken efterfyldes?

Tanken efterfyldes til underkanten af T-stykket i indløbet (ca. 2/3 af tanken) eller til underkant af grenrør i udløbet.


Efterfyldning af tanken kan bl.a. ske ved at starte opvaskemaskine, vaskemaskine eller gå i bad o.l. samt ved at lade en vandhane løbe en times tid - alt afhængig af størrelsen på din bundfældningstank.

Fordele ved KSA-systemet

Styrken i KSA-systemet er, at KSA-bilen kan tømme flere tanke end en almindelig slamsuger uden at skulle køre til modtageanlæg med det afvandede slam. Det betyder mindre kørsel, mindre belastning af miljøet og derved lavere priser for tømning af tank med en KSA-bil.


Efter tømning vil bundfældningstanken blive fyldt med rejektvand fra KSA-bilen.

Efter tømning med en slamsuger vil det være grundejer selv, der foretager genfyldningen.

Store sten, nedfaldne t-stykker eller større fremmedlegemer i tanken, vil ikke blive fjernet hverken af KSA-bilen eller slamsugeren.


Det må ejer selv fjerne. Det vil fremgå af tømningsattesten.

Bemærk, at tømning med anden biltype end en KSA-bil er forbundet med en markant højere takst.