Hvornår bliver tanken tømt?

Slagelse - Spildevand - Tømning af bundfældningstanke - Hvornår bliver tanken tømt?

Se, hvornår din tank bliver tømt. Vi gør dog opmærksom på, at den planlagte uge kun er vejledende og kan ændres af entreprenøren. Den ordinære tømning foretages så vidt muligt hvert år inden for den samme måned +/- en måned. Du har mulighed for at tilmelde din tank til flere ordinære tømninger om året.


Du bliver varslet via sms, mail eller e-Boks ca. 14 dage, før tømningen finder sted. Hvis du har bedt om at få varslingen via sms eller mail, har du også mulighed for at blive påmindet tømningen dagen før. Kontakt os på toemningsordning@envafors.dk for tilmelding til dette.


Det fremgår af tømningsattesten, hvornår din bundfældningstank er tømt, og om den er fundet i orden. Den sendes til dig pr. sms, mail eller e-Boks.


Grundejere og lejere har selv ansvaret for at kontrollere, at vores oplysninger om telefonnumre og mailadresser m.v. er korrekte, så husk at af- eller tilmelde dig varslingen ved flytning.


Til- eller afmeld dig varsling via sms eller mail

Gør det nemmere – få alt tilsendt i e-Boks

Som en nyhed har vi nu mulighed for at sende både varslinger og tømningsattester mv. via e-Boks.


Vi opfordrer derfor til, at du i e-Boks afgiver ”adressesamtykke”. Det kan du gøre under ”Profil” -> ”Andet” -> ”Samtykker”.


Adresse-samtykke