Hvad betaler du for?

Tømningsordningen dækker følgende ydelser:

  • Tømning af bundfældningstanken
  • Kontrol af bundfældningstanken
  • Miljømæssig korrekt håndtering af slammet
  • Administration af ordningen.

Den fælles tømningsordning for Næstved og Slagelse Kommuner har været i fælles EU-udbud. Dette for at sikre de lavest mulige omkostninger sammenholdt med de bedst mulige vilkår.


Envafors må ikke tjene penge på tømningsordningen – ordningen skal hvile i sig selv.


Det vil sige, at indtægter og udgifter set over en årrække vil blive udlignet. For at opnå denne udligning og samtidig fordele en række særlige omkostninger retfærdigt, er taksterne justeret, så de afspejler den faktiske udgift for ydelserne.


Sammenlignet med en ejendom tilsluttet offentlig kloak ligger udgiften for en ejendom med egen renseløsning betydelig lavere.


Tegning-5-KSA-systemet_u_tekst