Adgang til din bundfældningstank

Slagelse - Spildevand - Tømning af bundfældningstanke - Adgang til din bundfældningstank

Det er dit ansvar, at entreprenøren har let og uhindret adgang til din bundfældningstank. Det betyder følgende:

  • Adgangsvejen er jævn og kørefast, minimum 3,5 meter bred og kan tåle kørsel med lastbil.
  • Adgangsvejen er fri for beplantninger, der vokser ind over vejen. Som minimum skal der være frit i en bredde på 3,5 m og 4,5 m i højden.
  • Din tank er placeret højst 50 m fra kørefast vej. For hver påbegyndt 10 meter over de 50 meter vil du blive opkrævet et tillæg for ekstra slangelængde.
  • Adgang hen til tanken samt pladsen omkring den skal holdes ryddet, så tanken kan tømmes uhindret.
  • Hegn og porte skal være åbne, og der må ikke være løse hunde, heste mv.

Fritrumsprofil for KSA-bil:

Tegning 3 gældende - Fritrumsprofil KSA-bil

Fritrumsprofil for slamsuger, traktor og lille bil:

Tegning 4 gældende - Fritrumsprofil slamsuger_traktor_lille bil

Forgæves kørsel

Har du ikke sørget for, at entreprenøren kan udføre sit arbejde, opkræves du for en forgæves kørsel.