Film om renseanlæg

Slagelse - Spildevand - Renseanlæg - Film om renseanlæg

På renseanlægget renses vandet på 3 måder: mekanisk, biologisk og kemisk.


Den mekaniske rensning er maskiner, der fjerner alle de store ting, som f.eks. toiletpapir, vatpinde, afføring, madolie og sand.


I den biologiske rensning spiser bakterierne alle de flydende ting i vandet, som f.eks. urin, opløst sukker, rengøringsmidler, en del medicinrester osv.


Til sidst, i den kemiske rensning, bliver næringssaltet fosfat fjernet med jern el. aluminiumsklorid, dog kun den det, som bakterierne under den biologiske rensning ikke optager. Bakterierne fjerner ca. 80-95 % fosfat fra vanddelen til slamdelen (slamdelen er bakterierne).


Hvordan kan bakterier rense spildevand? Kan man drikke det rensede vand? - Det og mange andre spørgsmål kan du finde svaret på i introduktionsfilmen om vandets vej gennem et renseanlæg, som åbner i en ny fane, når du klikker på billedet herunder:


Link til film om vandets vej