Renseanlæg

Slagelse - Spildevand - Renseanlæg

Renseanlæggene i vores forsyningsområde i Slagelse Kommune renser spildevandet fra de ejendomme i Slagelse Kommune, som er tilsluttet vores kloaksystem.


Du kan finde renseanlæggene på kortet herunder:


Renseanlæg hos Envafors Slagelse


Herunder kan du finde en kort beskrivelse af hvert renseanlæg.


Anlæggets kapacitet er angivet i PE = Personækvivalenter (én personækvivalent er den mængde spildevand en gennemsnitlig voksen person bidrager med pr. dag).


Recipienten er hvor det rensede spildevand udledes til efter behandling på vores renseanlæg. 


Renseprocesserne er forklaret i vores klimamenupunkt.

Agersø

Agersø renseanlæg er sat i drift 1/1-1985 og er ombygget i 2012.

Kapacitet: 800 PE

Recipient: Agersø Sund

Bildsø

Bildsø renseanlæg er sat i drift 1/1-1975.

Kapacitet: 70 PE

Recipient: Bildsøen

Bisserup

Bisserup renseanlæg er sat i drift 1/1-1975.

Kapacitet: 1.500 PE

Recipient: Holsteinborg Nor

Dalmose

Dalmose renseanlæg er sat i drift 1/1-1970 og er ombygget i 2018.

Kapacitet: 3.000 PE

Recipient: Bjerge å

Hejninge

Hejninge renseanlæg er sat i drift 1/1-2021.

Kapacitet: 145 PE

Recipient: Tude Å

Hyllested

Hyllested renseanlæg er sat i drift 2/12-2019.

Kapacitet: 145 PE

Recipient: Bjerge å

Høve

Høve renseanlæg er sat i drift 1/6-2018.

Kapacitet: 150 PE

Recipient: Bjerg å

Korsør

Korsør renseanlæg er sat i drift 22/11-1994 og er ombygget i 2020. Det er arkitekttegnet, og blev indviet sammen med daværende kulturminister Jytte Hilden.  Det er samtidig vores 2. største renseanlæg.

Kapacitet: 40.000 PE

Recipient: Storebælt

Lundby

Lundby renseanlæg er sat i drift 1/1-1996 og ombygget i 2019.

Kapacitet: 100 PE

Recipient: Fladmose å

Nordrup

Nordrup renseanlæg er sat i drift 1/1-1974.

Kapacitet: 50 PE

Recipient: Tude å

Omø

Omø renseanlæg er sat i drift 1/1-1977 og ombygget i 2024.

Kapacitet: 999 PE

Recipient: Storebælt

Oreby

Oreby renseanlæg er sat i drift 1/1-2018.

Kapacitet: 250 PE

Recipient: Bjerge å

Rude

Rude renseanlæg er sat i drift 1/1-1984.

Kapacitet: 800 PE

Recipient: Tørremøllerenden

Slotsbjergby

Slotsbjergby renseanlæg er sat i drift 1/2-1991 og ombygget i 2016.

Kapacitet: 3.000 PE

Recipient: Vårby å

Sibberup

Sibberup renseanlæg er sat i drift 1/1-1996 og ombygget i 2018.

Kapacitet: 25 PE

Recipient: Fladmose å

Skælskør

Skælskør renseanlæg er sat i drift 1/1-1976 og ombygget i 2014. Det er samtidig vores 3. største renseanlæg.

Kapacitet: 35.000 PE

Recipient: Spegerborg renden

Slagelse

Slagelse renseanlæg er sat i drift 1/1-1914 og ombygget og moderniseret af flere omgange fra 1988-2020. Det er vores største renseanlæg.

Kapacitet: 115.000 PE

Recipient: Tude

Sønderbjerge

Sønderbjerge renseanlæg er sat i drift 1/10-1996 og ombygget i 2018.

Kapacitet: 120 PE

Recipient: Bjerge å

Sørbymagle

Sørbymagle renseanlæg er sat i drift 1/1-1966 og ombygget i 1984.

Kapacitet: 3.000 PE

Recipient: Lindes å

Sønderup

Sønderup renseanlæg er sat i drift 1/1-1965 og ombygget i 2018.

Kapacitet: 250 PE

Recipient: Tude å

Tjæreby

Tjæreby renseanlæg er sat i drift 1/1-1972 og ombygget i 2010.

Kapacitet: 175 PE

Recipient: Tjærebyrenden

Vestermose Skole

Vestermose Skole renseanlæg er sat i drift 1/1-1955 og ombygget i 1988.

Kapacitet: 30 PE

Recipient: Vestermose å

Vedskølle

Vedskølle renseanlæg er sat i drift 15/12-1996 og ombygget i 2018.

Kapacitet: 75 PE

Recipient: Tjærebyrenden

Ørslev

Ørslev renseanlæg er sat i drift 15/12-1996 og ombygget i 2018.

Kapacitet: 75 PE

Recipient: Fladmose å