Ofte stillede spørgsmål

Slagelse - Selvbetjening - Ofte stillede spørgsmål
Hvornår udsendes acontoregning?

Der udsendes 4 aconto-rater udregnet efter forbruget året før. Raterne opkræves med 1/4 af det forventede forbrug. Betalingsdatoerne er 1/2, 1/5, 1/8 og 1/11.


Hvis du er flyttet til vores område for nyligt, modtager du en acontoregning, snarest efter du er flyttet ind.


For kunder i vores ledningsområde samt Bisserup og Agersø vandværker er der årsafregning 31/12, hvor måleren aflæses elektronisk.


Acontorater under 50,00 kr. opkræves ikke.


Hvis der sker større ændringer i dit forbrug, bedes du meddele os det, så din acontobetaling bliver så korrekt som mulig.

Hvornår bliver jeg opkrævet for tømning af bundfældningstank?

Du bliver opkrævet for tømningen på din næste serviceregning for forbrugsafgifter.

Hvornår udsendes årsregningen?

Årsopgørelsen er til betaling 1. februar.


Årsafregningen bliver leveret i din e-Boks, hvis du har tilmeldt dig det, eller via et maillink, hvis du har tilmeldt dig det i stedet. Har du ikke tilmeldt dig én af disse muligheder, får du årsafregningen pr. brev. Du kan desuden logge ind og se din årsafregning under i vores selvbetjening, når den ligger klar. Se dato herfor ovenfor.


I selvbetjeningen, du kan tilmelde dig at få dine regninger via et maillink. Bemærk dog, at denne tilmelding "overskriver" levering i e-Boks, hvis du er tilmeldt dette. Det betyder, at hvis du tilmelder dig regninger via maillink, vil du ikke længere modtage dem i e-Boks.