Spildevand bliver til grøn strøm

Slagelse - Klima & miljø - Spildevand bliver til grøn strøm

Envafors i Slagelse har været strømproducerende siden midten af 1950’erne. Vi har igennem tiderne opgraderet vores gasmotorer, så vi i dag har to effektive gasmotorer. De vil på årsbasis omdanne vores egenproducerede biogas fra spildevandsslammet på renseanlægget til næsten 2 mio. kilowatt-timer el. Det svarer til godt 450 familiers årsforbrug af el.


Vores gasmotoranlæg kan kun omdanne en del af biogassen til el. Det resterende gas bliver til højkvalitetsvarme (90 grader celsius). Derfor har vi tilsluttet ”spildvarmen” fra gasmotorerne til fjernvarmesystemet i Slagelse by.

Gasmotorerne

Selve gasmotorerne består af ombyggede lastbilmotorer på henholdsvis 250 hk og 220 hk, hvor der er påmonteret en stor generator på hver enhed, som er tilsluttet elnettet. Gasmotoranlægget er indkapslet af gassikkerheds- og arbejdsmiljømæssige hensyn.


Før biogassen ledes til gasmotoren, er der etableret et gasbehandlingsanlæg med kulfiltre, som renser gassen for såkaldte siloxaner (bittesmå sandpartikler), der ellers ville "sandblæse" motoren og slide den op alt for hurtigt. Der renses også for svovlbrinte, som ellers vil slide/forsure motorolien op på kort tid.


Til gasmotoren er der etableret en styretavle, som kommunikerer med renseanlæggets andre styretavler. Dermed kan vi udnytte gassen fra rådnetankene bedst muligt.