Klima- og miljøpris

Slagelse - Klima & miljø - Klima- og miljøpris

Ved Slagelse Erhvervs Awards, der løber af stablen hvert år i november, fejrer vi en lokal, der har gjort en særlig indsats for klima og miljø. SK Forsyning og Sydbank indstiftede i 2019 Klima- og miljøprisen, som er Erhvervs Awards' grønne islæt.


Med prisen ønsker Sydbank og SK Forsyning at sætte fokus på, understøtte, motivere og inspirere til lokale klima- og miljøtiltag og -indsatser, der markant bidrager til skabe en bedre verden - også for kommende generationer.


Prisen gives til en lokal virksomhed, institution eller organisation, som er beliggende i Slagelse Kommune og som gennem et målrettet initiativ på markant vis har gjort en særlig indsats for at beskytte mod klimaforandringer og/eller understøtter et bæredygtigt miljø. Alt inden for rammerne af FN’s verdensmål.


Både Sydbank og SK Forsyning har bæredygtighed og grøn omstilling som en vigtig hjørnesten i deres strategier, og netop derfor giver det mening at samarbejde om tiltag, der tillige med deres egne aktiviteter, inspirerer andre til at arbejde bæredygtigt og giver et skulderklap til dem, der allerede gør det.


Selve prisen består af et diplom, et værk af en lokal kunstner og et ”grønt bevis”.

Sådan indstiller du en kandidat

Kandidater til Klima- og Miljøprisen kan indstilles af virksomheder, institutioner, organisationer og enkeltpersoner. Det kan ske via indstillingsblankettenBlanketten sendes til kommunikation@envafors.dk.


Fristen for indstillinger kan du finde hvert år i den aktuelle nyhed i forbindelse med, at vi efterlyser kandidater. Det gør vi som regel i starten af august, og så ligger fristen i starten af september.


Indstillingerne vurderes af en dommerkomité, der består af en repræsentant fra henholdsvis Sydbank og SK Forsyning samt formanden for Slagelse Kommunes miljøudvalg.


Læs også Klima- og miljøprisens fundats.


Ved yderligere spørgsmål, kontakt Jan Østerskov.