Gravearbejder
Slagelse - Gravearbejder_old - Kloakering af Frølunde

Kloakering af Frølunde

30/01/2024

Slagelse kommune har med udgangspunkt i gældende spildevandsplan besluttet, at de resterende større ukloakerede sommerhusområder skal spildevandskloakeres i planperioden. Sommerhusområdet Frølunde Fed er planlagt spildevandskloakeret i perioden 2021-2024.

Spildevandsplan:

Slagelse kommune vedtaget tillæg 7 i forbindelse med kloakeringen af Frølunde Fed. Se gældende spildevandstillæg

Få løbende info i projektet ( via mail):

I foråret udsendes nyhedsmails ca. en gang månedligt med information og status for projektet. Når anlægsarbejdet startes op, udsendes infomails. Hver 14. dag, el. ugentligt med status for gravearbejdet og div. praktiske oplysninger om projektet. 

Kontaktpersoner

Projektleder:
Navn:
Frederik O.T. Jørgensen
Firma:
Adresse:
Adresse 2:
Adresse 3:
Telefon: