Gravearbejder
Slagelse - Gravearbejder - Fjernvarme i Halsskov 2022-2024

Fjernvarme i Halsskov 2022-2024

23/01/2024

Vi skal lave ca. 10 kilometer hovedledning og ca. 5 kilometer stikledninger. Opstart 2022 og afsluttes ultimo 2024. Se tidsplan i pressemeddelelse og plan for etape 3-4 og 5 i blå boks til højre.

Undskyld, vi forstyrrer!

Vi kan desværre ikke undgå, at det støjer, ryster og støver lidt, når entreprenøren arbejder. Det støjer, når der anvendes gravemaskiner, samt når jorden skal fyldes tilbage i udgravningerne, og det ryster, når jorden komprimeres. Der må i anlægsperioden forventes en del gener fra entreprenørens maskiner, opgravede kørebaner, m.m., men vi gør alt, hvad vi kan, for at minimere generne.

Trafikale forhold

I forbindelse med fjernvarmearbejdet vil de trafikale adgangsforhold blive påvirket af anlægsarbejdet. Kørebanen vil være indsnævret på strækningen, hvor der arbejdes, og enkelte steder kan det blive nødvendigt at omdirigere eller spærre for trafikken i perioder. På strækninger, hvor der arbejdes, vil der i berørte indkørsler blive udlagt køreplader.


For yderligere information kan du tilmelde dig nyhedsbrevet om fjernvarme i Halsskov ved at sende en mail til: fjvhalsskov@skforsyning.dk.